7. Odbiór i zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie z podziałem na zadania

Status: Ogłoszony
Data ogłoszenia: 2019-06-06
Data składania ofert: 2019-07-10
Data ostatniej modyfikacji:
Data rozstrzygnięcia:

Załączniki do zamówienia publicznego:
Zmiany w dokumentacji:
  Informacja z otwarcia ofert:
   Odwołania:
    Wynik:
     Osoba odpowiedzialna za zamieszczenie informacji:
     Aldona Stęplowska