3. Leasing operacyjny na dostawę i montaż linii do przesiewania stabilizatu po procesie kompostowania frakcji 0-80 mm

Status: Ogłoszony
Data ogłoszenia: 2018-04-10
Data składania ofert: 2018-05-18
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-13
Data rozstrzygnięcia:

Załączniki do zamówienia publicznego:
Zmiany w dokumentacji:
Informacja z otwarcia ofert:
  Odwołania:
   Wynik:
    Osoba odpowiedzialna za zamieszczenie informacji:
    Aldona Stęplowska