3. Dostawa 2 analizatorów do biogazu

Status: Rozstrzygnięty
Data ogłoszenia: 2017-02-22
Data składania ofert: 2017-03-09
Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-21
Data rozstrzygnięcia: 2017-03-21

Załączniki do zamówienia publicznego:
Zmiany w dokumentacji:
Informacja z otwarcia ofert:
Odwołania:
    Wynik:
    Osoba odpowiedzialna za zamieszczenie informacji:
    Aldona Stęplowska