Podpisanie umowy na zadanie: Edukacja ekologiczna w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

W dniu 14 marca 2013 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą w Żarach podpis z firmą PROFILE Poznań s.c. Katarzyna Godlewska, Izabela Urbanowicz umowę na realizację Kontraktu pn. „Edukacja ekologiczna w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

dscn1270

Strony umowy reprezentowane były przez: Jacka Połomkę – Prezesa ZZO Sp. z o.o. oraz Izabelę Urbanowicz – wspólnika firmy PROFILE Poznań s.c. Katarzyna Godlewska, Izabela Urbanowicz z siedzibą w Poznaniu. Wykonawcą został wybrany w wyniku postępowania przetargowego. Wartość umowy wynosi 178 941,55 PLN brutto.

Przedmiotem niniejszego Kontraktu jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na opracowaniu, a następnie wdrożeniu edukacji ekologicznej dla usprawnienia systemu gromadzenia odpadów oraz podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”.

Celem umowy jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu żarskiego, żagańskiego oraz miasta Gubin poprzez odpowiednie ukształtowanie przyzwyczajeń i zmianę codziennych nawyków związanych z dotychczasowym sposobem gospodarowania wytwarzanych odpadów. Wyznaczony cel zostanie osiągnięty za pomocą szeregu akcji informacyjnych, przeprowadzanych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Akcje informacyjne będą przebiegały w formie szkoleń, prezentacji, konkursów, promocji.
Program Edukacji Ekologicznej skierowany będzie do mieszkańców powiatu żarskiego i żagańskiego oraz miasta Gubin, a w szczególności do dzieci i młodzieży oraz organów administracji publicznej, nauczycieli, dziennikarzy, pracowników służb komunalnych.

  • dscn1266

Możliwość komentowania jest wyłączona.