PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 roku.

Do pobrania:

Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok

Możliwość komentowania jest wyłączona.