Ogłoszenie o wyborze oferty na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. za rok obrotowy 2015 rok

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Żarach informuje, iż Rada Nadzorcza
spółki wybrała Kancelarię Biegłych Rewidentów AUXILIUM Sp. z o.o. z siedzibą w
Sulechowie, wpisaną na listę KIBR pod numerem 1839, do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015.

Możliwość komentowania jest wyłączona.