WSPÓŁPRACA NA RZECZ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

3 listopada 2015 r. w Urzędzie Miasta w Żaganiu z inicjatywy Naczelnika Wydziału Oświaty Zbigniewa Białkowskiego odbyło się spotkanie dotyczące współpracy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie z żagańskimi placówkami oświatowymi w zakresie edukacji ekologicznej.

IMG_3947

W spotkaniu wzięli udział: Naczelnik Wydziału Oświaty Zbigniew Białkowski, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, pracownicy Urzędu oraz przedstawiciele Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie.

Celem spotkania było ustalenie płaszczyzny wspólnych działań ekologicznych pomiędzy ZZO Marszów Sp. z o.o. a żagańskimi szkołami i przedszkolami. Na spotkaniu dyskutowano o edukacji ekologicznej, jako o niezbędnym elemencie kształcenia dzieci i młodzieży,
jak również prawidłowo działającego systemu gospodarki odpadami.

Nowy partner w edukacji ekologicznej
Pracownicy spółki przybliżyli uczestnikom działalność nowo wybudowanego zakładu przetwarzającego odpady komunalne oraz zaprezentowali dotychczasowe działania ekologiczne zrealizowane przez spółkę w ramach programu „Ekoszkoła”. W okresie od marca do listopada 2015 r. w warsztatach ekologicznych odbywających się na terenie zakładu wzięło udział ok. 400 dzieci z żagańskich szkół i przedszkoli.
Przedstawiciele spółki zachęcali przedstawicieli szkół i przedszkoli do aktywnego udziału
w warsztatach ekologicznych, umiejętnie łączących teorię z praktyką. Uczestnicy takich zajęć, na własne oczy mogą zobaczyć, co się dzieje odpadami pochodzącymi z ich gospodarstw domowych. ZZO Marszów zaproponował przeprowadzenie lekcji ekologicznych również w szkołach i przedszkolach.

Wspólna płaszczyzna działań ekologicznych
Podczas panelu dyskusyjnego, dyrektorzy wyrazili chęć współpracy z ZZO Marszów Sp. z o.o. w zakresie organizacji wycieczek edukacyjnych do zakładu oraz włączenia spółki
w akcje ekologiczne prowadzone przez szkoły i przedszkola.
Wspólne działania instytucji zaangażowanych w edukację ekologiczną zwiększają szansę na stworzenie spójnego, długotrwałego programu edukacji ekologicznej, a w końcowym efekcie do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców Żagania.

  • IMG_3948
  • IMG_3949
  • IMG_3955
  • IMG_3961
  • IMG_3962

Możliwość komentowania jest wyłączona.