Podpisanie umowy na Inżyniera Kontraktu

W dniu 2 sierpnia 2011 r. została podpisana umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pt. „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”.

img2300

Do zakresu obowiązków Inżyniera Kontraktu wchodzi w szczególności: organizacja, koordynacja, nadzór, monitoring, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym. Rozliczanie finansowe zgodnie z wymaganiami: Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności. Mediacje i rozjemstwo w sporach, wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP). Wykonywanie obowiązków Inżyniera zgodnie z warunkami kontraktów na roboty z projektowaniem FIDIC oraz wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce.

Projekt będzie realizowany w ramach Kontraktu przez firmę AECOM Sp. Z o.o. dla niżej wymienionych kontraktów na roboty, dostawy oraz usługi:

  • Projektowanie i budowa zakładu zagospodarowania odpadów Marszów, Gmina Żary – kontrakt na roboty budowlane z projektowaniem.
  • Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie i na stacje przeładunkową w Lubsku – kontrakt na dostawy.
  • Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku wraz z rekultywacją składowiska odpadów – kontrakt na roboty budowlane z projektowaniem.
  • Rekultywacja składowiska w Chełmicy Gm. Tuplice – kontrakt na roboty budowlane.
  • Rekultywacja składowiska w Chrobrowie – kontrakt na roboty budowlane.
  • Rekultywacja składowiska w Gubinie – kontrakt na roboty budowlane.
  •  Edukacja ekologiczna – kontrakt na usługi.
  • Działania informujące i promujące Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” – kontrakt na usługi.


Umowa na Inżyniera Kontraktu

Możliwość komentowania jest wyłączona.