Podpisanie umowy dla zadania pn. „Projektowanie i budowę Stacji Przeładunkowej w Lubsku”

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dla zadania pn. „Projektowania i budowy Stacji Przeładunkowej w Lubsku”, dla Projektu pt. „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”, w dniu 16.10.2012 r. zamieściliśmy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

sp_w_lubsku_1

W postępowaniu złożona została jedna oferta firmy AK NOVA Sp. z o.o. z Poznania, którą uznano za ważną.

W dniu 12.11.2012 r. podpisaliśmy z przedstawicielem firmy AK NOVA, Panem Andrzejem Bednarkiem, umowę na wykonanie ww. zadania.

Przedmiotem kontraktu jest zaprojektowanie i budowa stacji przeładunkowej wraz z niezbędną infrastrukturą w Lubsku, spełniającej wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT).

Zakres Kontraktu obejmuje w szczególności:

  • opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu i na rzecz Zamawiającego,
  • budowę obiektów stacji przeładunkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, osiągnięcie efektu ekologicznego i technologicznego,
  • rozruch, próby końcowe, próby eksploatacyjne, szkolenie załogi, uprzątnięcie placu budowy,
  • wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia robót przez Zamawiającego oraz przekazanie obiektu Zamawiającemu.
  • sp_w_lubsku_2
  • sp_w_lubsku_3

Możliwość komentowania jest wyłączona.