Podpisanie umowy dla zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Chełmicy, gmina Tuplice”

W dniu 06.12.2012 r. Zamawiajacy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania przetargowego pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Chełmicy, gmina Tuplice”, dla Projektu pt. „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”.

Oferta firmy LC Consulting Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Wrocławia spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu i okazała się najkorzystniejszą ofertą.

 

W dniu 20.12.2012 r. Zamawiający podpisał umowę na realizację Kontraktu nr 3 z przedstawicielem firmy LC Consulting Panem Waldemarem Żurek.

Zakres Kontraktu obejmuje w szczególności:

  • wykonanie rekultywacji technicznej
  • wykonanie systemu odgazowania składowiska
  • wykonanie rekultywacji biologicznej

Możliwość komentowania jest wyłączona.