Kategoria: Archiwum zamówień powyżej 30 tys. euro

Tytuł przetargu
Data ogłoszenia
Data składania ofert
Status
Sukcesywna dostawa ziemi (gleby) na przesypki technologiczne wraz z rozplantowaniem na składowiskach odpadów w Buczynach (gm. Trzebiel), Lubsku i Żarach. 28.08.2012 12.09.2012 Unieważniony
Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku w ramach Projektu pn. Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego 28.08.2012 24.09.2012 Rozstrzygnięty
Dostawa i montaż hali namiotowej na sortowni odpadów w Żarach 28.08.2012 10.09.2012 Rozstrzygnięty
Dostawa używanego podwozia ciężarowego z nowym urządzeniem hakowym 16.08.2012 24.08.2012 Rozstrzygnięty
Dostawa, demontaż i montaż wagi samochodowej na składowisko odpadów w Żarach 16.08.2012 24.08.2012 Unieważniony
Edukacja ekologiczna w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” – II PRZETARG 16.07.2012 14.08.2012 Unieważniony
Edukacja ekologiczna w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 25.06.2012 04.07.2012 Unieważniony
Świadczenie usług ochrony osób i mienia na składowiskach odpadów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów 27.03.2012 11.04.2012 Rozstrzygnięty
Monitoring środowiskowy dla składowisk odpadów: Lubsko, Buczyny (Gm. Trzebiel), Gozdnica, Żary, Lutynka (Gm. Wymiarki), Łęknica, Chełmica (Gm. Tuplice). 27.03.2012 12.04.2012 Rozstrzygnięty
Bieżąca dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 13.01.2012 23.01.2012 Unieważniony