Kategoria: Archiwum zamówień powyżej 30 tys. euro

Tytuł przetargu
Data ogłoszenia
Data składania ofert
Status
1.Budowa słupowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV So-Z 849 na składowisku odpadów w Żarach oraz powiązań z istniejącą siecią nn 0,4 kV. 05.04.2013 22.04.2013 Rozstrzygnięty
25.Najem nowych kontenerów biurowych. 14.12.2012 07.01.2013 Unieważniony
27. Edukacja ekologiczna w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 06.12.2012 08.01.2013 Rozstrzygnięty
24. Monitoring środowiskowy dla składowisk odpadów: Lubsko, Buczyny (Gm. Trzebiel), Gozdnica, Żary, Lutynka (Gm. Wymiarki), Łęknica, Chełmica (Gm. Tuplice),Chrobrów (Gm. Żagań). 20.11.2012 03.12.2012 Rozstrzygnięty
Rekultywacja składowiska w Chełmicy gmina Tuplice w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 28.09.2012 06.11.2012 Rozstrzygnięty
Dostawa fabrycznie nowej rozdrabniarki wolnoobrotowej w formie leasingu operacyjnego. 28.09.2012 07.12.2012 Rozstrzygnięty
Dostawa i montaż nowego separatora elektromagnetycznego nadtaśmowego. 26.09.2012 05.10.2012 Rozstrzygnięty
Sukcesywna dostawa kruszywa bazaltowego na drogi technologiczne wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem na składowiskach odpadów w Lubsku i Żarach 14.09.2012 25.09.2012 Rozstrzygnięty
Sukcesywna dostawa ziemi (gleby) na przesypki technologiczne wraz z rozplantowaniem na składowiskach odpadów w Buczynach (gm. Trzebiel), Lubsku i Żarach 14.09.2012 25.09.2012 Rozstrzygnięty
Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary(rev.3) 29.08.2012 17.10.2012 Rozstrzygnięty