Kategoria: Archiwum zamówień powyżej 30 tys. euro

Tytuł przetargu
Data ogłoszenia
Data składania ofert
Status
6. Dostawy sprzętu na stację przeładunkową w Lubsku w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” – II PRZETARG 19.06.2013 2013-08-05 Rozstrzygnięty
4. Bieżąca dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 26.04.2013 10.05.2013 Rozstrzygnięty
3. Dostawy sprzętu na stację przeładunkową w Lubsku w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 26.04.2013 14.06.2013 Unieważniony
2.Świadczenie usług ochrony osób i mienia na składowisku odpadów w Lubsku 19.04.2013 29.04.2013 Rozstrzygnięty
1.Budowa słupowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV So-Z 849 na składowisku odpadów w Żarach oraz powiązań z istniejącą siecią nn 0,4 kV. 05.04.2013 22.04.2013 Rozstrzygnięty
25.Najem nowych kontenerów biurowych. 14.12.2012 07.01.2013 Unieważniony
27. Edukacja ekologiczna w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 06.12.2012 08.01.2013 Rozstrzygnięty
24. Monitoring środowiskowy dla składowisk odpadów: Lubsko, Buczyny (Gm. Trzebiel), Gozdnica, Żary, Lutynka (Gm. Wymiarki), Łęknica, Chełmica (Gm. Tuplice),Chrobrów (Gm. Żagań). 20.11.2012 03.12.2012 Rozstrzygnięty
Rekultywacja składowiska w Chełmicy gmina Tuplice w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 28.09.2012 06.11.2012 Rozstrzygnięty
Dostawa fabrycznie nowej rozdrabniarki wolnoobrotowej w formie leasingu operacyjnego. 28.09.2012 07.12.2012 Rozstrzygnięty