Kategoria: Archiwum zamówień powyżej 30 tys. euro

Tytuł przetargu
Data ogłoszenia
Data składania ofert
Status
Dostawa fabrycznie nowej rozdrabniarki wolnoobrotowej w formie leasingu operacyjnego. 28.09.2012 07.12.2012 Rozstrzygnięty
Dostawa i montaż nowego separatora elektromagnetycznego nadtaśmowego. 26.09.2012 05.10.2012 Rozstrzygnięty
Sukcesywna dostawa kruszywa bazaltowego na drogi technologiczne wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem na składowiskach odpadów w Lubsku i Żarach 14.09.2012 25.09.2012 Rozstrzygnięty
Sukcesywna dostawa ziemi (gleby) na przesypki technologiczne wraz z rozplantowaniem na składowiskach odpadów w Buczynach (gm. Trzebiel), Lubsku i Żarach 14.09.2012 25.09.2012 Rozstrzygnięty
Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary(rev.3) 29.08.2012 17.10.2012 Rozstrzygnięty
Sukcesywna dostawa kruszywa bazaltowego na drogi technologiczne wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem na składowiskach odpadów w Lubsku i Żarach 28.08.2012 12.09.2012 Unieważniony
Sukcesywna dostawa ziemi (gleby) na przesypki technologiczne wraz z rozplantowaniem na składowiskach odpadów w Buczynach (gm. Trzebiel), Lubsku i Żarach. 28.08.2012 12.09.2012 Unieważniony
Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku w ramach Projektu pn. Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego 28.08.2012 24.09.2012 Rozstrzygnięty
Dostawa i montaż hali namiotowej na sortowni odpadów w Żarach 28.08.2012 10.09.2012 Rozstrzygnięty
Dostawa używanego podwozia ciężarowego z nowym urządzeniem hakowym 16.08.2012 24.08.2012 Rozstrzygnięty