Kategoria: Archiwum zamówień powyżej 30 tys. euro

Tytuł przetargu
Data ogłoszenia
Data składania ofert
Status
8.Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (powyżej 80 mm) – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) oraz odpadów wielkogabarytowych (20 03 07) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 2020-08-07 2020-08-26 Unieważniony
7. Dostawa stali dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 2020-04-30 2020-05-08 Rozstrzygnięty
5. Odbiór i zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie z podziałem na zadania PRZETARG II 2020-04-17 2020-06-30 Unieważniony
6.Dostawa zestawu 2 separatorów opto-pneumatycznych 2020-04-15 2020-06-15 Rozstrzygnięty
4. Zagospodarowanie paliwa alternatywnego (preRDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 2020-02-14 2020-02-25 Rozstrzygnięty
3. Monitoring środowiskowy dla składowisk odpadów należących do ZZO Marszów 2020-02-14 2020-02-28 Rozstrzygnięty
2. Leasing operacyjny na dostawę i montaż linii do separacji wodnej frakcji mineralnej pochodzącej ze stabilizatu 2020-02-07 2020-03-13 Rozstrzygnięty
1. Odbiór i zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 2020-01-27 2020-02-18 Rozstrzygnięty
15.Bieżąca dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 2019-11-12 2019-11-22 Rozstrzygnięty
14. Dostawa separatora powietrznego 2019-11-04 2019-11-12 Rozstrzygnięty