Kategoria: Archiwum zamówień powyżej 30 tys. euro

Tytuł przetargu
Data ogłoszenia
Data składania ofert
Status
4. Dostawa stali dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 2019-04-11 2019-04-19 Rozstrzygnięty
2. Bieżąca dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 2019-02-20 2019-02-28 Rozstrzygnięty
1.Odbiór i zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie z podziałem na zadania – PRZETARG II 2019-01-16 2019-01-25 Rozstrzygnięty
8. Odbiór i zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie z podziałem na zadania 2019-01-02 2019-01-14 Rozstrzygnięty
6.Ochrona obiektów i mienia oraz świadczenie usług gospodarczych dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 2018-12-14 2018-12-24 Rozstrzygnięty
7. Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Marszowie 2018-11-30 2018-12-20 Rozstrzygnięty
5. Modernizacja linii do przesiewania stabilizatu 2018-09-20 2018-09-28 Rozstrzygnięty
4. Zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF i preRDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 2018-05-24 2018-06-12 Rozstrzygnięty
3. Leasing operacyjny na dostawę i montaż linii do przesiewania stabilizatu po procesie kompostowania frakcji 0-80 mm 2018-04-10 2018-06-04 Rozstrzygnięty
1. Dostawa i montaż linii do przesiewania stabilizatu po procesie kompostowania frakcji 0-80 mm 2018-02-21 2018-04-03 Unieważniony